Bandits Incorporated leverer fullservice webløsninger inhouse med udgangspunkt i dine behov.

SEO - Søgemaskine optimering

Søgemaskiner generalt, og Google i særdeleshed, ligger inde med en masse viden om din færden på nettet. Dels gennem din søgen på nettet, dels gennem deres applikationer - Gmail, Youtube, Google Maps m.m.. Da mange har Google som startside, ved Google desuden, hvilke sider du springer videre til. Dette er hverken hokus pokus eller konspirationsteori. Dette er fakta - noget som Google ikke skilter med, men heller ikke lægger skjul på. Den viden de indsamler om dig og din gøren og laden lever de af at sælge, eller benytter til at fremvise relevante reklamer til dig udregnet udfra dit internet habitus. Alt dette kan godt virke skræmmende. Men til gengæld benytter de den indsamlede viden til at præsentere de bedste og mest relevante sider for dig. Og her er vi tilbage til udgangspunktet, for hvorledes kan vi overbevise søgemaskinerne om, at vores er mere relevante end andre sider? Alt dette afhænger af vores hjemmesides personlighed.

 

Google Pagerank

Da Alfred Adler lancere sine tanker omkring skabelsen af en stærk personlighed, lagde han også grunden til de teknologier som Google benytter til forståelsen af din hjemmesides relevans for Google bruger. Google's kerne teknologi hedder PageRank(PR) og måler styrken af din hjemmesides personlighed og dermed værdi og relevans, udfra en algoritme som måler hvad din hjemmesiden kommunikere kvalitativt, omfanget af indholdet, det kvantitative omfanget af andres omtale af dig målt i indgående links og kvaliteten af andres omtale af dig udfra deres relevative værdi. Resultatet af dette er en numerisk værdi fra et til 10 kaldet offentlig PageRank. Denne umiddelbare værdi fortæller dig om Google syn på værdien af din hjemmeside. Men dette selvfølgelig ikke at, og et højt PageRank er ikke et mål i sig selv. Men det er et godt udgangspunkt for at bearbejde Google's syn på din hjemmeside.

Du kan måle din Pagerank her.

 

SEO Checkliste og Metadata

Da Google måler hvad din hjemmesiden kommunikere kvalitativt, er det som udgangspunkt vigtigt, at selve kodningen af din hjemmeside er korrekt. Metadata er latinsk omskrivning og betyder "Data om Data", og fortæller browsere og søgemaskiner om indholdets art, hvilke fortolkere det er skrevet med udgangspunkt i, om ejerforhold, udgivelsesdato samt en masse andre oplysninger omkring indholdet. Kort sagt er metadata'erne iscenesættelsen at konteksten. I tidligere tider var omfangsrig metadata vigtigt for søgemaskinerne, idet de indeholde lister med søgeord m.m.. I dag er det forventelig at disse er udført korrekt, og da Google indeksere, og forholder sig til, alt tekst på hjemmesider, er søgeordslisten m.m., med få undtagelser, mindre relevante. Du kan læse mere om emnet på Google's egen hjemmeside.

Du kan udarbejde din egen metadata på Metamaten.

 

 

SEO Checkliste

På nettet findes mange hjælpsomme sider, hvor du kan test værdien af dit indhold.

SERP stavefejl.

 

-> www.

 

 


læse mere her -> http://www.html.dk/artikler/00046/

analytics, Wemmastertools

W3c

http://www.seomoz.org/blog/the-web-developers-seo-cheat-sheet

 

http://www.webmasterworld.com/

 

http://www.pagerank.net/

 

https://adwords.google.dk/select/KeywordToolExternal

cheat sheets.

$ cheat seo

This is a text conversion of "The Web Developer's SEO Cheat Sheet".

 

You can find the original article and cheat sheet, by Danny Dover, here:

http://www.seomoz.org/blog/the-web-developers-seo-cheat-sheet

 

====== Important SEO HTML tags ======

 

==== Title Tag ====

<head>

<title>Keyword</title>

</head>

 

==== H1, H2, H3 ====

<h1>Most Important</h1>

<h2>Second Most Important</h2>

<h3>Third Most Important</h3>

 

==== Bold, Strong (Same Worth) ====

<b>Keyword</b>

<strong>Keyword</strong>

 

==== Image (XHTML) ====

<img src="/keyword.jpg" alt="keyword" />

 

==== Hyperlink ====

<a href="http://mysite.com/webpage.html" title="keyword">Keyword in Anchor

Text</a>

 

==== Hyperlink (No Followed) ====

<a href="http://mysite.com/webpge.html" title="keyword"

rel="nofollow">Keyword in Anchor Text</a>

 

====== Recommended Title Tag Syntax ======

 

Keyword < Category | Website Title

 

====== Common Canonical Homepage Issue ======

 

To condense the four default homepages into one homepage, use 301 redirect

(See next section) to correct for

erroneous incoming links and make all internal links point to your domain

using the syntax 'http://mysite.com/'.

 

Always include trailing "/" on folders.

 

==== Bad ====

http://www.mysite.com

http://mysite.com

http://www.mysite.com/index.xhtml

http://mysite.com/index.xhtml

http://www.mysite.com/index.html

http://mysite.com/index.html

 

==== Good ====

http://mysite.com/

 

====== 301 Redirect for Apache ======

 

Write to a file called '.htaccess'.

The file is named only as an extension.

Hidden files must be viewable in operating system.

mod_rewrite must be enabled.

 

----

 

Redirect 301 /oldpage.html http://newdomain.com/newpage.html

 

Redirect single file or directory to a new file or directory on a

different domain

 

----

 

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^mysite.com [NC]

RewriteRule ^(.*)$ http://mysite.com/$1 [L,R=301]

 

Redirect http://mysite.com to http://mysite.com

Affects entire domain.

 

----

 

Entire site:

Redirect 301 / http://newdomain.com/

Redirect permanent /old http://newdomain.com/new

 

Redirect entire domain to a new domain as either a 301 (recommended) or

302

 

====== Search Engine Indexing Limits ======

*Does not apply to websites with significant authority

 

==== Page File Size ====

No more than 150 kilobytes (Before Images, CSS and other Attachments)

 

==== Amount of links ====

No more than 100 unique links per page

 

==== Title Tag ====

No more than 70 characters

 

==== Meta Description ====

No more than 155 characters

 

==== Parameters in URL ====

No more than 2

 

=== Bad Example ===

http://www.mysite.com/brands.php?object=1&type=2&kind=3&node=5&arg=6

 

=== Good Example ===

http://mysite.com/brands.php?nike

 

==== Depth of URL ====

No more than 4

 

=== Bad Example ===

http://www.mysite.com/people/places/things/noun/danny/car

 

=== Good Example ===

http://mysite.com/people/danny/

 

====== Important Search Engine Robots ======

 

==== Google Search ====

Googlebot/2.1 ( http://www.google.com/bot.html)

Googlebot/2.1 ( http://www.googlebot.com/bot.html)

 

==== Google Image Search ====

Image Search Googlebot-Image/1.0

Image Search Googlebot-Image/1.0 ( http://www.googlebot.com/bot.html)

 

==== MSN Search ====

msnbot/x.xx ( http://search.msn.com/msnbot.htm)

MSNBOT/0.xx (http://search.msn.com/msnbot.htm)

 

==== MSN Media Search Robot ====

msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

 

==== Windows Live Product Search ====

msnbot-Products/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

 

==== Microsoft Search for Mobiles ====

MSNBOT_Mobile MSMOBOT Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 4.02; Windows CE;

Default)

 

==== Alexa / The Internet Archive ====

ia_archiver

ia_archiver-web.archive.org

ia_archiver/1.6

 

==== Yahoo Blog Search ====

Yahoo-Blogs/v3.9 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5;

http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/crawling/crawling-02.html

 

==== Yahoo Multimedia Search ====

Yahoo-MMAudVid/1.0 (mms dash mmaudvidcrawler dash support at yahoo dash

inc dot com)

 

==== Yahoo Product Search ====

YahooSeeker/1.0 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5;

http://help.yahoo.com/help/us/shop/merchant/)

 

==== Yahoo Product Search ====

YahooSeeker/1.0 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5;

http://search.yahoo.com/yahooseeker.html)

 

==== Yahoo Product Search ====

YahooSeeker/1.1 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5;

http://help.yahoo.com/help/us/shop/merchant/)

 

==== Ask/Teoma Search ====

Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves)

 

==== Ask/Teoma Search ====

Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)

 

==== Ask/Teoma Search ====

Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma;

http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)

 

 

 

====== Common Robot Traps ======

 

* Input forms

* Session IDs in URL

* Pages Restricted by Cookies

* Frames

* Logins

 

====== Robots.txt Syntax ======

 

User-agent: *

Disallow: /privatefolder

Disallow: /privatefile.html

 

User-agent: Googlebot/2.1

Disallow: /nogoogle.html

Sitemap: http://mysite.com/sitemap.xml

 

====== Robots Meta Tag ======

<meta name="ROBOT NAME" content="ARGUMENTS" />

 

ROBOT NAME can be either "robots" for all robots or the user-agent of a

specific robot.

See the robot user-agent list.

 

====== Sitemap Syntax ======

 

<?xml version ="1.0" encoding='UTF-8'?>

<urlset xmins='http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9'>

<url>

<loc>http://mysite.com</loc>

<lastmod>1987-05-25</lastmod>

<changefreq>monthly</changefreq>

<priority>0.8</priority>

</url>

</urlset>

 

==== Default Locations Search Engines Look for Sitemaps ====

http://mysite.com/sitemap.xml

http://mysite.com/sitemap.xml.gz

http://mysite.com/sitemap.gz

 

Visit http://xml-sitemaps.com/ for a free sitemap

 

"PageRank relies on the uniquely democratic nature of the web by using its vast link structure as an indicator of an individual page’s value. In essence, Google interprets a link from page A to page B as a vote, by page A, for page B. But, Google looks at considerably more than the sheer volume of votes, or links a page receives; for example, it also analyzes the page that casts the vote. Votes cast by pages that are themselves “important” weigh more heavily and help to make other pages “important.” Using these and other factors, Google provides its views on pages’ relative importance."